Liên hệ
Tiên Phong Xanh
0944111698
tpx@pioneergreen.vn
Chat with me
Thống kê truy cậpHọp đại lý Verder tại Bangkok năm 2019
10/9/2019 - 10:01
Tiên Phong Xanh đại lý Verder 2019
Từ ngày 2/9 đến ngày 4/9, Verder đã lần đầu tiên tổ chức họp đại lý khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Tiên Phong Xanh đã cử 3 đại diện tham gia phần nội dung bơm nhu động Verderflex. Verder đã chia sẻ nhiều thông tin hữu ích về sản phẩm cùng với chiến lược phát triển thị trường và đây cũng là dịp các đại lý trao đổi các câu chuyện thành công của để học tập lẫn nhau.