Liên hệ
Tiên Phong Xanh
0944111698
tpx@pioneergreen.vn
Chat with me
Thống kê truy cậpBơm Sulzer Alstrom
Bơm Sulzer Alstrom

Bơm Sulzer Alstrom
Danh mục : Bơm và thiết bị ngành giấy
Giá bán : Liên hệ
Lượt xem : 2644
Chi tiết sản phẩm :

Các dòng bơm Sulzer sử dụng trong ngành giấy có nguồn gốc từ hãng bơm Ahlstrom, Phần Lan. Bơm Sulzer đặc biệt nổi tiếng trong ngành giấy và bột giấy khi bơm Sulzer được ưu tiên lựa chọn sử dụng trong hầu hết các dự án giấy có quy mô lớn. Sulzer đáp ứng gần như mọi ứng dụng bơm trong các nhà máy giấy, bột giấy và các nhà máy phụ trợ liên quan.

Các bơm Sulzer cung cấp cho ngành giấy Việt Nam đhủ yếu có nguồn gốc xuất xứ từ nhà máy Sulzer ở Phần Lan hoặc Trung Quốc. Các cán bộ của Công ty TNHH Tiên Phong Xanh đã có kinh nghiệm hơn 10 năm cung cấp các sản phẩm bơm Sulzer cho ngành giấy và bột giấy Việt Nam. 

Dưới đây là chi tiết các dòng sản phẩm bơm Sulzer cho ngành giấy và bột giấy:

Chemical pulp fiber line

Cooking, washing, screening, oxygen delignification, bleaching

Pulp drying machine

Approaching system, cleaning system, drying machine, vacuum system, broke system, white water system

Chemical recovery

Evaporation, recovery boiler, white liquor preparation

Mechanical pulp line

Refining, grinding, CTMP, screening, reject handling, bleaching

Recycled fiber line

Pulping, screening & cleaning, flotation, washing, bleaching

Paper and board machine

Stock preparation, PM approach system, broke system, white water system, vacuum system, condensate system, shower water system

Coating and finishing

Pigment handling, coating color kitchen

Chemicals

Water supply

Water and effluent treatment

Power plant


Dây truyền bột hóa (Chemical pulp fiber line)


Nấu, rửa, sàng, oxy hóa, tẩy trắng

 • Bơm cấp và tuần hòa cho nồi nấu - AHLSTAR E Range
 • Bơm dịch đen - AHLSTAR A Range
 • Bơm bột giấy - AHLSTAR A Range
 • Cấp dịch cho nồi nấu - LSP/LST High-pressure low speed
 • Soap pumping - AHLSTAR A Range
 • Bơm bột nồng độ trung bình (MC) - MC® Pumping System
 • Bơm cấp, rửa bột nồng độ bán trung bình – KCE-, AHLSTAR A
 • Hòa hóa chất vào bột - SX Chemical Mixer
 • Hệ thống bơm xả tháp - MC® Discharge Scraper
 • Bơm và tách nguồn có điều khiển - MC® Discharger
 • Máy khuấy và trộn cho các bể hay tháp bột và dung dịch khác - SALOMIX® SL/ST, Scaba Side-mounted
 • Nạp và xả tháp bột - SALOMIX® TES, GLI and VULCA

Máy sẩy bột (Pulp drying machine)

Hệ thống tiếp cận, hệ thống rửa, máy sấy, hệ thống chân không, hệ thống phanh, hệ thống nước trắng

 • Bơm bột - AHLSTAR A Range
 • Bơm cấp hòm phun bột – ZPP, Z22, AHLSTAR A Range
 • Bơm nước cao áp - MBN Multistage Pumps
 • Bơm dịch chứa khí - AHLSTAR A Range
 • Bơm nước làm kín - AHLSTAR A Range
 • Máy khuấy, máy trộn cho các bể hay tháp bột hay dung dịch khác - SALOMIX® SL/ST, SALOMIX® L Series, Scaba Side-mounted agitators, Scaba Top-mounted agitators
 • Nạp và xả các tháp bột - SALOMIX® special products TES, GLI, VULCA

Thu hồi hóa chất (Chemical recovery)

Chưng bốc, nồi hơi thu hồi, chuẩn bị dịch trắng

 • Tuần hoàn dịch - AHLSTAR A Range
 • Bơm bùn vôi, bùn sữa - AHLSTAR W Range
 • Bơm từ hố nước làm kín sâu – AHLSTAR A Range, AHLSTAR NV Range
 • Bơm cấp nồi hơi - MBN
 • Khuấy và trộn trong bể chuẩn bị dịch trắng - SALOMIX® SL/ST, SALOMIX® L Series, Scaba Side-mounted agitators, Scaba Top-mounted agitators
 • Bể hòa tan dịch xanh – SALOMIX® SLH, Scaba Side-mounted agitators, Scaba Top-mounted agitators
 • Bể trộn tro - SALOMIX® L Series, Scaba Top-mounted agitators

Dây truyền bột cơ (Mechanical pulp line)

Tinh chế, nghiền, CTMP, sàng, tẩy trắng

 • Bơm dịch chứa hạt rắn hay tạp chất lớn - AHLSTAR A and N Range
 • Bơm bột - AHLSTAR A Range
 • Bơm nước cao áp - MBN Multistage Pumps
 • Bơm bột nồng độ trung bình (MC) - MC® Pumping System
 • Trộn hóa chất vào bột - SX Chemical Mixer
 • Hệ thống bơm xả tháp - MC® Discharge Scraper
 • Bơm và tách nguồn có điều khiển - MC® Discharger
 • Máy khuấy, máy trộn cho bể bột và dung dịch khác - SALOMIX® SL/ST, SALOMIX® L Series, Scaba Side-mounted agitators, Scaba Top-mounted agitators
 • Cấp và xả tháp bột - SALOMIX® special products TES, GLI, VULCA

Dây truyền bột tái chế (Recycled fiber line)

Xử lý bột, sàng và rửa, tuyển nổi, rửa bột, tẩy trắng

 • Bơm bột chưa phân loại - AHLSTAR N Range and AHLSTAR A Range
 • Bơm bột - AHLSTAR A Range
 • Bơm dịch chứa bọt hay khí - AHLSTAR A Range and AHLSTAR N Range
 • Bơm bùn - AHLSTAR N Range and AHLSTAR A Range
 • Bơm bột nồng độ trung bình - MC® Pumping System
 • Bơm xả tháp - MC® Discharge Scraper
 • Máy khuấy, máy trộn cho bể bột hay dung dịch khác - SALOMIX® SL/ST, SALOMIX® L Series, Scaba Side-mounted agitators, Scaba Top-mounted agitators
 • Nạp và xả tháp bột - SALOMIX® special products TES, GLI, VULCA

Máy xeo giấy (Paper and board machine)

Chuẩn bị bột, hệ thống tiếp cận máy xeo, hệ thống phanh, hệ thống nước trắng, hệ thống chân không, hệ thống cô đặc, hệ thống nước phun rửa

 • Bơm bột - AHLSTAR A Range and AHLSTAR N Range
 • Bơm cấp hòm phun bột - ZPP, Z22, AHLSTAR A Range
 • Bơm nước cao áp - MBN Multistage Pumps
 • Bơm dịch chứa khí - AHLSTAR A Range
 • Bơm từ hố nước làm kín - AHLSTAR A Range, AHLSTAR NV, NK
 • Máy khuấy, máy trộn cho bể bột và dung dịch khác - SALOMIX® SL/ST, SALOMIX® L Series, Scaba Side-mounted agitators, Scaba Top-mounted agitators
 • Nạp và xả tháp bột - SALOMIX® special products TES, GLI, VULCA

Tráng phấn và hoàn thiện thành phẩm (Coating and finishing)

Xử lý sắc tố màu, màu tráng

 • Bơm các phụ gia và bùn sắc tồ màu tráng - AHLSTAR A series, AHLSTAR N Range andAHLSTAR W Range
 • Bơm từ hố nước làm kín - AHLSTAR A Range, AHLSTAR NK Range
 • Máy khuấy, máy trộn cho bể bùn sắc tố và màu  - SALOMIX® L Series, Scaba Top-mounted agitators

Hóa chất (Chemicals)

 • Bơm các loại hóa chất - AHLSTAR A Range and N Range
 • Bơm từ bể nước làm kín - AHLSTAR A Range, AHLSTAR NV, AHLSTAR NK Range
 • Bơm cạn các bồn hóa chất - AHLSTAR A Range
 • Máy khuấy, máy trộn cho bể hóa chất - SALOMIX® L-series, Scaba Top-mounted agitators

Nước cấp (water supply)

 • Bơm nước thô - AHLSTAR A Range, ZPP, Z22, Vertical Pumps
 • Bơm nước cứu hỏa – AHLSTAR A Range, MBN

Hệ thống xử lý nước và nước thải (Water and effluent treatment)

 • Bơm bùn - AHLSTAR A Range and N Range
 • Bơm từ các hố nước làm kín sâu - AHLSTAR A Range, AHLSTAR NV, NK Range
 • Các ứng khuấy, trộn nước thải - SALOMIX® L-series, Scaba Top-mounted agitators
 • Bơm chìm – AFP, AFL, VUP, RCP Ranges
 • Bơm trộn chìm – RW Range
 • Aerators chìm – TA, TAK, OKI Ranges
 • Máy nén khí turbo tốc độ cao - ABS Turbocompressor HST

Nhà máy điện (Power plant)

 • Bơm cấp nồi hơi – MBN, MC, MD, ME Ranges
 • Bơm cô đặc chính – TTMC, MBN Ranges
 • Bơm các cô đặc khác – AHLSTAR A Range
 • Bơm nước làm mát chính – Vertical Pumps
 • Bơm nước làm mát khác – AHLSTAR A Range
 • Bơm khử lưu huỳnh ống khí – AHLSTAR A, W Ranges, material 654 SMO
 • Bơm làm nóng phân khu – ZPP, Z22, AHLSTAR A Range
 • Bơm ứng dụng khác – AHLSTAR A Range
Sản phẩm khác