Liên hệ
Tiên Phong Xanh
0944111698
tpx@pioneergreen.vn
Chat with me
Thống kê truy cậpTuyển dụng NV Kinh doanh & Bảo trì
27/4/2018 - 08:14
Công ty TNHH Tiên Phong Xanh tuyển dụng
Công ty TNHH Tiên Phong Xanh liên tục có nhu cầu tuyển dụng kỹ sư bán hàng, kỹ sư bảo tri và nhân viên marketing tại khu vực Hà Nội và Tp.Hồ Chí Minh.