Liên hệ
Tiên Phong Xanh
0944111698
tpx@pioneergreen.vn
Chat with me
Thống kê truy cậpNgành mía đường
27/7/2015 - 15:58
Sugar industry
Bơm cho nhà máy mía đường: Bơm ly tâm Sulzer, bơm trục vít Mono, bơm chân không Nash...
Dịch bơm: syrup, molasses