Liên hệ
Tiên Phong Xanh
0944111698
tpx@pioneergreen.vn
Chat with me
Thống kê truy cậpNgành mỏ & khai khoáng
26/4/2013 - 16:07
Mining industry
Bơm cho ngành mỏ và khai khoáng: Bơm chìm Dragflow, bơm Ensival Moret, Bơm đầu nhựa Munsch, Bơm Duchting, Bơm chìm hút nước ABS, Bơm nhu động Verderflex,...