Liên hệ
Tiên Phong Xanh
0944111698
tpx@pioneergreen.vn
Chat with me
Thống kê truy cậpThực phẩm & đồ uống
27/7/2015 - 16:13
Food & Beverage industry
Bơm cho ngành thực phẩm và đồ uống: bơm Sulzer, bơm trục vít Mono, bơm nhu động Verderflex, bơm màng khí nén Verderair, bơm dẫn đồng từ Assoma,...